KLASYFIKACJA ADR

Jest wiele różnych rodzajów nalepek ostrzegawczych używanych na pojazdach, obiektach i przedmiotach na całym świecie i zwrócenie na nie uwagi może często oznaczać różnicę pomiędzy życiem, a śmiercią. Niektóre z nich są czasem niejasne i jest rzeczą pomocną posiadanie przewodnika do każdej z nich, aby się upewnić czy wiemy co oznaczają. Wiele z nich na pojazdach drogowych jest szczególnie ważnych, gdyż często musimy je rozpoznawać i reagować na nie podczas przemieszczania się drogami.

Tak więc jeśli szukasz sposobu na rozpoznawanie nalepek ostrzegawczych towarów niebezpiecznych umieszczanych na pojazdach, poniższa lista powinna wyjaśnić Ci to tak łatwo jak różnice pomiędzy kartami do gry na online casino tak abyś zwracał w przyszłości uwagę na obie te rzeczy. Wiele z nich wygląda podobnie, ale jest rzeczą ważną, aby być zdolnym opowiedzieć o różnicach. Mamy nadzieję, że poniższa lista okaże się pomocna dla wszystkich zainteresowanych gości tej strony oraz że pomoże im w edukacji i zachowaniu bezpieczeństwa.

Klasy ADR Opis


klasa 1 Materiały i przedmioty wybuchowe
klasa 2 Gazy
klasa 3 Materiały ciekłe zapalne
klasa 4.1 Materiały stałe zapalne
klasa 4.2 Materiały samozapalne
klasa 4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
klasa 5.1 Materiały utleniające
klasa 5.2 Nadtlenki organiczne
klasa 6.1 Materiały trujące
klasa 6.2 Materiały zakaźne
klasa 7 Materiały promieniotwórcze
klasa 8 Materiały żrące
klasa 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne